Samen werken aan duurzame vitaliteit en inzetbaarheid

Wij bieden trainingen aan die mensen mentaal en fysiek sterker maken. Onze trainingen zijn gericht op gedragsverandering, mentale en fysieke bewustwording, de integratie van Denken – Voelen – Doen (DVD). Waar nodig werken wij samen met andere disciplines. Wil je hierover van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Kunstwerk van mensen die zitten in verschillende houdingen.

'Als je beweegt moet je weten waarheen. Als je niet beweegt moet je weten waarom.’

Onze uitgangspunten:

Stap voor stap, serieus en spelenderwijs samenwerken aan duurzame vitaliteit en inzetbaarheid.
De werkplekinrichting en de werkgewoonten bepalen voor een groot deel de belasting op het werk. Wij ondersteunen je bij het creëren van voorwaarden voor een optimale werkhouding, zowel fysiek als mentaal. Onze inzet is daarbij vooral gericht op concrete maatregelen op de werkplek en op gedragsverandering van de medewerkers.