Training 'Gezonde spanning geen stress'

Training 'Gezonde spanning geen stress'

 • Doel:
 • Meer balans tussen draagkracht en draaglast ontwikkelen. Het woord stress wordt in het algemeen gebruikt bij spanning die optreedt als de draaglast te zwaar is voor het draagvermogen. Stressreductie gaat dus om het vinden van evenwicht tussen inspanning en ontspanning!


 • Voor wie:
 • De training is voor personen bij wie de vitaliteit en/of het functioneren door stress(factoren) wordt verminderd c.q. gehinderd en die daar graag verandering in willen brengen.


 • Aantal deelnemers:
 • 12–16 deelnemers per training.


 • Wat:
  • Inzicht verkrijgen in de wijze waarop spanning zich opbouwt – triggers.
  • Mogelijkheden stapsgewijs spanning afbouwen – oplossingen.
  • Ervaren van gezonde spanning.